T

អត្ថបទសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា

អត្ថបទសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយគ្មានការបង់ប្រាក់លាក់។ បញ្ជាទិញនៅប្រទេសកម្ពុជាអត្ថបទផ្ទាល់ខ្លួនពីវាគ្មិនអង់គ្លេសនិងអាមេរិក។ 24/7 ការគាំទ្រការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយឥតគិតថ្លៃនិងការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី

9086

អ្នកនិពន្ធមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

681

គំរោងកំពុងដំណើរការ

98%

អតិថិជនពេញចិត្ត

100%

មាតិកាដើម

អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដើម្បីរីករាយ

សេវាកម្មគាំទ្រអតិថិជន ២៤/៧

ការពិនិត្យឡើងវិញដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងមួយសំណើ

កម្មវិធីបន្ថែមដ៏អស្ចារ្យ

ទំព័រឥតគិតថ្លៃ

ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយឥតគិតថ្លៃ

ជំនួយបន្ទាន់

អ្នកជំនាញកំពូលសម្រាប់ជួល

តម្លៃអាចបត់បែនបាន

ក្រុម​របស់​យើង

Luna Ward
Ph.D. Writer
Political Science
Scott Cox
Bachelor Writer
IT and Technology
Tina Evans
Ph.D. Writer
Philosophy

ចាប់ផ្តើមសិក្សាដោយវៃឆ្លាតថ្ងៃនេះ

Cooperate with professional writers from EssayClever to get original academic samples for cheap. Order now and get a welcoming discount!

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានបទដែលត្រូវបង្ហាញយ៉ាងល្អបំផុត

បើនិយាយអោយខ្លីអត្ថបទសិក្សាមានស៊េរីនៃរចនាសម្ព័នកាលដែលសិស្សមានបទពិសោធន៍រៀនផ្នែកឧត្តមសិក្សាមហាវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យ។ គោលបំណងធម្មតាបំផុតសម្រាប់បំណែកសរសេរទាំងនេះគឺដើម្បីបង្ហាញនូវគំនិតថ្មីៗថ្មីៗឬដើម្បីអនុវត្តការពិតនិងការស្រាវជ្រាវដែលមានស្រាប់ដើម្បីនាំមកនូវគំនិតប្លែកមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ ដោយហេតុថាកិច្ចការដែលបានសរសេរទាំងនេះ តម្រូវឲ្យ មានការបម្រុងទុកនិងការវិភាគយ៉ាងពិតប្រាកដសិស្សភាគច្រើនអាចធ្វើបានល្អប្រសិនបើពួកគេអាចទិញអត្ថបទសិក្សាមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅមហាវិទ្យាល័យពីអ្នកផ្តល់សេវា។ សេវាកម្មបែបនេះផ្តល់នូវឧទាហរណ៍នៃអត្ថបទដែលសិស្សអាចត្រូវការនៅពេលពួកគេទិញបំណែកសរសេរពីពួកគេ។

នៅពេលសិស្សទិញអត្ថបទសិក្សាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅមហាវិទ្យាល័យពីសេវាកម្មមួយគាត់ច្រើនតែមានប្រធានបទជាច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសហើយគាត់ត្រូវការបង្កើតតួអត្ថបទដោយផ្អែកលើប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអត្ថបទនីមួយៗតម្រូវឱ្យមានចំនួនជាក់លាក់នៃធាតុកណ្តាលដែលនៅពេលបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាការផ្តោតអារម្មណ៍សំខាន់នៃការសរសេរ។ ធាតុទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា“ អនុ” នៃអត្ថបទ។

ជាទូទៅធាតុផ្សេងៗគ្នានេះរួមមានដូចខាងក្រោម៖ កថាខណ្ឌសេចក្តីណែនាំ; រាងកាយនៃអត្ថបទនេះ; កថាខណ្ឌសេចក្តីសន្និដ្ឋាន; ផ្នែកធនធាន; និងទំព័រឯកសារយោង។ សេចក្តីផ្តើមនិងតួនៃអត្ថបទត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា“ និក្ខេបបទសំខាន់” នៃក្រដាសសិក្សា។ កថាខណ្ឌទាំងពីរនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអត្ថបទ។ សេចក្តីណែនាំគឺជាចំណុចពិភាក្សាបឋមនៃអត្ថបទទាំងមូល។ កថាខណ្ឌនេះគួរតែផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលត្រូវការដោយអ្នកអានដើម្បីចាប់ផ្តើមអានអត្ថបទដែលនៅសល់។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអានកំណត់ថាតើការផ្តោតអារម្មណ៍សំខាន់របស់អត្ថបទគឺជាអ្វី។

រាងកាយនៃអត្ថបទសិក្សានេះដើរតួជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីណែនាំ។ វាផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្តីណែនាំ។ ផ្នែកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រធានបទដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្តីណែនាំ។ រាងកាយក៏អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនិពន្ធសរសេរគំនិតទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្អែកលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ កថាខណ្ឌនេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃការសរសេរព្រោះវាផ្តល់ឱ្យអ្នកអាននូវចំណុចទស្សនៈឬឈរលើប្រធានបទ។

ទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយទៀតនៃការសរសេរការសិក្សាគឺការសន្និដ្ឋាន។ កថាខណ្ឌសន្និដ្ឋានទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនិពន្ធសង្ខេបគំនិតដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការណែនាំនិងរាងកាយ។ លើសពីនេះទៀតសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្តល់នូវអនុសាសន៍សម្រាប់ការសិក្សានាពេលអនាគត។ អត្ថបទតែងគួរតែមានកថាខណ្ឌចុងក្រោយមួយដែលសង្ខេបមាតិកាទាំងមូលនៃអត្ថបទ។

មានច្បាប់ទូទៅមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលសរសេរកថាខណ្ឌសន្និដ្ឋានសំខាន់ទាំងនេះ។ ទីមួយអ្នកនិពន្ធគួរតែបញ្ចូលតែព័ត៌មានដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងប្រធានបទដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្តីណែនាំ។ ទីពីរអ្នកនិពន្ធអាចជ្រើសរើសកែសំរួលឬបញ្ចប់អត្ថបទសិក្សាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់។ នេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនិពន្ធនៅពេលណាមួយមុនពេលឬបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សៀវភៅ។ អ្នកនិពន្ធក៏អាចផ្លាស់ប្តូរការណែនាំកថាខណ្ឌរាងកាយនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានគ្រប់ពេល។

ដូចដែលបានរៀបរាប់ពីមុនគោលបំណងសំខាន់នៃការសរសេរការសិក្សាគឺដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងការបញ្ចេញមតិ។ អ្នកនិពន្ធត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមិនត្រូវលុបចោលនូវអង្គហេតុឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះអាគុយម៉ង់ទូទៅនៃសៀវភៅ។ ក្នុងការសរសេរការសិក្សាជួនកាលអង្គហេតុអាចមានការភ័ន្តច្រឡំដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវប្រាកដថាត្រូវបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីណាមួយ។ នៅទីបញ្ចប់វាចាំបាច់ត្រូវសង្ខេបអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានពិភាក្សាដើម្បីធានាថាមិនមានបញ្ហាអ្វីត្រូវបានទុកចោលទេ។

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាការផ្តោតអារម្មណ៍នៃសៀវភៅរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់នូវប្រធានបទអត្ថបទដែលត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះទៀតត្រូវប្រាកដថារៀបចំគំនិតរបស់អ្នកដោយឡូជីខលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាន។ ចុងបញ្ចប់ត្រូវចាំថាការសរសេរការសិក្សាជាធម្មតាតម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើតាមទម្រង់ជាក់លាក់។ អនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើហើយអ្នកនឹងអាចបង្កើតជាអត្ថបទពន្យល់ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់។

សេវាកម្មសរសេរអត្ថបទកំពូលដើម្បីទទួលជំនួយលើអ៊ីនធឺណិត

ដាក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនិងទទួលបានជំនួយវិជ្ជាជីវៈពីអ្នកនិពន្ធសិក្សា។ ការឆ្លើយតបរហ័សនិងគុណភាពខ្ពស់ជានិច្ច